Question Marque pionieren

Mariette van DurenQuestion Marque werkt met teams en individuen tijdens organisatieveranderingen, zoals Lean, Continu Verbeteren of Agile. Vraagstukken omtrent leiderschap, persoonlijke ontwikkeling en teamcoaching staan daarbij centraal.  

Zij gaat daarbij uit van het principe dat een verandering pas een succes kan worden als houding en gedrag is veranderd. 

Elke dag is er om te pionieren: elke dag een beetje beter

Mariette van Duren is oprichter van Question Marque. Pionieren loopt als een rode draad door haar loopbaan en leven. Zaken vanaf nul opbouwen, beweging brengen en vasthouden. Om samen iets nieuws te beginnen of te maken

icon-48icon-homeicon-48

focus

Grip en richting. Empowerment. Het vinden en ontwikkelen van je eigen kracht. Voor management en medewerkers, die op zoek zijn naar focus op doelstellingen en het belang zien van de mens-factor. Elke dag zelf keuzes maken. Bij empowerment kijk ik naar wat iemand kan. Daarbij is niemand beter dan een ander. Want iedereen heeft unieke ervaringen, wensen en talenten. Dat kan van alles zijn.

Je kracht vinden gaat vaak met kleine stapjes en is soms best een lastige zoektocht. Want het betekent ook: leren omgaan met wat je niet kunt. En om hulp vragen. Maar zo doe je wel waar je goed in bent en waar je energie van krijgt.

Mariette heeft mij begeleid in het opstellen van een HBDI profiel. Dit profiel heeft mij veel inzicht gegeven in de manier waarop ik denk in situaties van rust en stress. De inspirerende, mensgerichte benadering en de manier van vragen en doorvragen die Mariette hier gebruikt heeft hebben mij veel nieuwe en bruikbare inzichten opgeleverd.

Reinoud van den Broek, oprichter Exelerating BV

icon-48icon-48

voor wie

Question Marque is er voor teams en individuen. Teams die toe zijn aan de volgende fase in hun teamontwikkeling begeleidt zij in de vragen en belemmeringen die ze daarin tegenkomen. Question Marque biedt met behulp van HBDI en DiSC inzicht in elkaars denkstijlen en voorkeursgedrag. Teamleden zijn daarna in staat een boodschap helder, gelijkwaardig en constructie te formuleren, grenzen te stellen. Ze weten welke stap nodig is om in de volgende fase van teamontwikkeling te komen. Hierover hebben zij heldere en meetbare afspraken gemaakt. 

Voor individuen biedt Question Marque persoonlijke coaching, afhankelijk van jouw vraag. Die vraag kan gaan over de volgende stap in je carrière, maar ook over het herstellen van de balans in je leven of over het doorbreken van oude patronen die jou in de weg staan.

Doorbreek het patroon en kom tot ontdekking! 

icon-48icon-48

de kern

Mensen en organisaties zijn van nature geneigd snel in oplossingen te denken. Maar ze raken zelden de kern van het probleem. Hoe kom je daadwerkelijk verder? En hoe behoud je zicht op het resultaat? Door de betrokkenen op waarde te schatten, blijven miscommunicatie, verspilling en (ook persoonlijke) teleurstellingen uit.

Question Marque combineert als geen ander vasthouden en tegelijkertijd verkennen.
Tijdens een brainstormsessie, start-up project of bijvoorbeeld een compleet verandertraject.

icon-48icon-48

resultaat

Door vanaf de basis te bouwen en te pionieren, komen mensen tot nieuwe inzichten. Om samen nieuwe prestaties neer te zetten. Of een nieuw concept te bedenken. Of te werken aan innovatie. Met de juiste tools én vanuit intrinsieke motivatie.

Leg een solide fundament zodat veranderingen blijvend effect opleveren. Positieve ervaringen en
resultaten versterken elkaar in hoge mate. Dit heeft Question Marque bewezen.

icon-48icon-48

methodes

Afhankelijk van de vraag wordt gekozen voor een methode. Question Marque werkt onder andere met:

Lean tools: Hierbij krijg je antwoord op de vragen: wat wil de klant eigenlijk, hoe kan ik mijn werk leuker maken, hoe kunnen we de klant beter helpen en hoe kunnen we onze organisatie daarop optimaal inrichten?

NLP (Neuro Linguistisch Programmeren): Het verbetert je communicatieve vaardigheden door integratie: rationeel plus emotioneel, overtuiging plus vaardigheid, structuur plus intuïtie.

Systemisch Werken: Je maakt deel uit van verschillende sociale systemen. Je persoonlijke achtergrond heeft invloed op hoe je functioneert. Op uitdagingen, knelpunten of problemen, zowel privé als op het werk. Het resultaat van systemisch werken is: meer in je kracht staan, meer grip op je leven en meer inzicht.

Transactionele Analyse (TA): TA is een mooie methode waarmee je onder andere de samenwerking met anderen of tussen anderen kunt verbeteren. De nadruk ligt op de communicatie tussen de betrokkenen onderling.

Daarnaast is Mariette gecertificeerd voor HBDI® en DiSC.

icon-48icon-48

nu

Het is nu. Ligt er een acuut probleem voor? Sleept er een kwestie? Is het de tijd om energie te geven aan verdere groei en persoonlijke ontwikkeling? Question Marque is de juiste sparring-partner. Beproefd en bewezen. Doorbreek het patroon en kom tot ontdekking. 

icon-48icon-48

projecten

Exelerator

Ontwikkelen en aanscherpen van een sponsorpropositie waarmee Exelerator op zoek gaat naar een nieuwe hoofdsponsor voor één van hun klanten.

Nederlandse Golf Federatie

Ontwikkeling en implementatie van RAAK!: een innovatief marketingconcept, gericht op kinderen van 6 tot 12 jaar. Om de golfsport gewoon leuker te maken voor kinderen!

icon-48icon-48

pionieren

Mariette Buursma - van DurenElke dag is er om te pionieren

Een doosje hazelnootbonbons. Een afdeling engineering. Een sportkoepel. Ik kan mij steeds verbazen over succesverhalen. In deze voorbeelden het Ferrero-imperium, Royal HaskoningDHV en de Nederlandse Golf Federatie.

Van binnenuit is een compleet andere blik te werpen. Wat gaat goed en wat kan beter? Welke ontdekkingen liggen er in het verschiet – of blijven liggen? Wat is de ‘waarom’, de ‘hoe’ en de ‘wat’ waar mensen en organisaties eigenlijk mee bezig zijn? En boeken ze daar voortgang op?

Onder meer bij ABN AMRO, Florius en Batavia Stad Outlet Shopping deed ik ervaring op met grootschalige en succesvolle (verander)projecten.

Binnen veranderprogramma’s (zoals Lean of Continu Verbeteren) zag ik dat efficiëntie vaak op de eerste plek staat als beoogd resultaat. Niet zo vreemd als je de enorme hoeveelheid verspillingen in ogenschouw neemt: energieverlies die vaak boven tafel komt bij het optekenen van praktijkprocessen.

Vaak is ook wel aandacht voor de houding en het gedrag van medewerkers en managers. Gaandeweg de verandering ligt de nadruk echter meer en meer op het introduceren van een set tools. En verdwijnt houding en gedrag wat naar de achtergrond.

Ik ga uit van het principe dat de kracht van veranderen juist zit in houding en gedrag. Het onvoldoende begeleiden van de menskant bij een organisatieverandering belemmert een succesvolle uitrol. Niet alleen gedurende de verandering zelf. Ook daarna. Want een verandering is wezenlijk als deze bestendigt – ook als de consultant daarna uit beeld is.

Dat vraagt nogal wat van managers. Niet alleen worden zij door het hoger management uitgedaagd om efficiënter te gaan werken. Ook wordt er van ze verwacht dat zij hun mensen kunnen meenemen in de verandering. Ratio en emotie dus.

Organisaties, leidinggevenden en medewerkers die als professional en als mens zich kwetsbaar durven op te stellen, zijn puur en hebben een grotere kans zich te verbinden met hun omgeving (zakelijk en privé). Dit zijn de dragers en leden van winnende teams, onderling verbonden. Betekenisvol, leren en delen, met verdieping, gestuurd op persoonlijk leiderschap.

Met Question Marque verken ik constant de mogelijkheden om deze inzichten in praktijk te brengen. Ik begeleid individuen en teams die vragen durven stellen. Of door omstandigheden niet langer op antwoorden kunnen wachten. Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Wat is het verhaal achter deze afdeling? Waarom is de verandering nodig? Welk nieuw gedrag hoort daarbij?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden werk ik met contact en een contract. Persoonlijk contact en een echte klik vind ik essentieel, daar besteed ik veel tijd aan. Daarnaast is het belangrijk dat er concrete en toetsbare doelen worden geformuleerd.

Pionieren loopt als een rode draad door mijn loopbaan en mijn leven. Zaken vanaf nul opbouwen, beweging brengen en vasthouden. Om samen iets nieuws te beginnen of te maken. En om dat af te ronden. Met resultaat!

Mariette van Duren

question marque

icon-48icon-48

contact

info@questionmarque.nl

tel: 06 21 58 11 11

Question Marque is gevestigd in Bussum

icon-48icon-48

colofon en disclaimer

colofon

copyright Question Marque, Bussum (NL) / webconcept en -realisatie studio416, Hilversum (NL)

edit
Ferenc Faes

artwork en webdevelopment
Milan Koopman

studio416, Hilversum (NL)

foto’s
Steven Snoep
– unsplash.com

disclaimer

copyrights

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, gepubliceerd of verspreid zonder toestemming van Question Marque, Bussum (NL).

 

rechten

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vergaard en samengesteld. Question Marque, Bussum (NL) biedt geen garantie dat de informatie volledig, juist of up to date is. Aan de inhoud op deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

aansprakelijkheid

Question Marque, Bussum (NL) aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor gevolgen die voortkomen uit eventuele gebreken in juistheid, volledigheid of het up to date zijn van de op deze website aangeboden informatie.

Deze website bevat links naar andere websites. Question Marque, Bussum (NL) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de op deze websites aangeboden informatie, producten of diensten.

 

Mail Question Marque voor de Algemene Voorwaarden.